Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

ZOU-XII.271.46.2021.MA Dostawę samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej Miasta Poznania Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-11 2021-06-21 09:00 --
ZOU-XII.271.33.2021.ES Przebudowa lokalu Centrum Inicjatyw Rodzinnych Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-08 2021-06-25 09:00 --
ZOU-XII.271.34.2021.MA Realizacja audytów KRI dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-01 2021-06-09 09:00 --
ZOU-XII.271.20.2021.MC Dostawa i montaż mebli biurowych Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-01 2021-06-21 09:00 --
ZOU-XII.271.22.2021.MA Modernizację wyposażenia serwerowni. Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-28 2021-06-18 09:00 --
ZOU-XII.271.28.2021.MC Strategiczna mapa hałasu miasta Poznania Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-28 2021-06-18 09:00 --
ZOU-XII.271.18.2021.LJ Dostawa 337 zestawów komputerowych klasy PC Urząd Miasta Poznania Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-28 2021-06-24 09:00 --
ZOU-XII.271.29.2021.MA Rozbudowa systemu komputerowego IBM Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-24 2021-06-15 09:00 --
ZOU-XII.271.16.2021.MM Dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich montażem, instalacją i konfiguracją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach realizacji projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” Urząd Miasta Poznania Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-21 2021-06-30 09:00 --
ZOU-XII.271.21.2021.EK Modernizacja i rozbudowa systemu centrali MiVoice MX-One ver. 6.3 SP3, MiContact Center Enterprise ver. 9.2, Mitel MiVoice Call Recorder ver. 9.2 SP5 Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-04 2021-05-14 09:00 --
ZOU-XII.271.24.2021.MA Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego odbudowy cieku Ceglanka Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-04 2021-05-17 09:00 --
ZOU-XII.271.19.2021.MC Dostawa foteli obrotowych oraz krzeseł Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-30 2021-05-27 09:00 --
ZOU-XII.271.17.2021.MA Kredyt krótkoterminowy odnawialny Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-13 2021-05-07 09:00 --
ZOU-XII.271.14.2021.MC Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-01 2021-04-09 09:00 --
ZOU-XII.271.15.2021.MA Dostawa Sortów Mundurowych Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-31 2021-04-16 09:00 --
ZOU-XII.271.6.2021.EK Dostawa opału dla podopiecznych MOPR w roku 2021 Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-29 2021-04-09 09:00 --
ZOU-XII.271.11.2021.MC Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR Urząd Miasta Poznania Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-19 2021-03-31 09:00 --
ZOU-XII.271.12.2021.MA Usługi pogrzebowe dla podopiecznych MOPR Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-12 2021-03-22 09:00 --
ZOU-XII.271.5.2021.HS Rozbudowa macierzy dyskowych platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych ITSBiPP Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-10 2021-03-22 09:00 --
ZOU-XII.271.9.2021.MA Usługi asysty technicznej systemu ORACLE Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-05 2021-03-15 09:00 --
ZOU-XII.271.1.2021.MA Sprzątanie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń Urząd Miasta Poznania Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-01-25 2021-02-04 08:00 --
ZOU-XII.271.146.2020.MM Usługa utrzymania terenów rekreacyjno-sportowych Urząd Miasta Poznania Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 08:00 --
ZOU-XII.271.143.2020.MD Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych Urząd Miasta Poznania Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2021-01-28 08:00 --
ZOU-XII.271.145.2020.MD Odpłatny najem bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej z pełną obsługą serwisową Urząd Miasta Poznania Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-13 08:00 --
ZOU-XII.271.144.2020.MA Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania Urząd Miasta Poznania Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-02-02 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa